0917623969

info@indishop.sk


 

Máte záujem o bližšie informácie?
 

E-mail:  info@indishop.sk

Telefón: 0917 623 969

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu IndiShop.sk  je:
 

INDISHOP.SK s.r.o.

Novozámocká 206/49, Andovce 941 23

IČO: 46 833 544

DIČ: 202 361 1194 

Spoločnosť  nie je platcom DPH. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vlozka 44098/N.

 

Číslo účtu: 2922893799/1100 Tatra banka a.s. 

IBAN: SK6711000000002922893799    

SWIFT: TATR SK BX  

 

 

 

Zodpovedný vedúci: Helena Fábianová

                                 0917 623 969

 

 

 

Dozorný orgán:

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk