0917623969

info@indishop.sk

Bytová fontána Kaskáda

Kód produktu: 307429.95 €

Aktuálny stav na sklade: 1 ks

Doručujeme do 3 pracovných dní.

Popis produktu:

Fontána Vám vytvorí uvolnené prostredie s tečúcou vodou. Prúdením vody sa vytvárajú ióny, ktoré majú pozitívny účinok na klímu v miestnosti a vznikne uvolnená atmosféra. Fontána skrášli každé prostredie domova alebo pracoviska.

Fontána slúží ako dekoračný predmet, osviežovač vzduchu a filter vzduchu v miestnosti.

Obsahuje otáčajúcu sklenenú gulu a čerpadlo s prívodným elektrickým káblom.

Výška 18cm, šírka 13cm.

Fontána je vyrobená z polyresinu (umelá-tvrdená živica), materiál podobný keramike a vanička (spodná časť) je vyrobená z plastu.

Jednoduchá montáž, hotová za niekoľko minút.

Bezpečnostné pokyny:

Tento návod pred uvedením produktu do prevádzky starostlivo prečítajte:

Prístroj používajte len na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte žiadne prídavné inštalácie.

Nepoužívajte žiadne iné prísady, okrem vonných olejov.

Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel alebo zástrčka, ak nefunguje správne alebo spadol na zem.

Prístroj neprenášajte a nedvíhajte za prípojný kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo alebo na zavesenie prístroja.

Ak prístroj nepoužívate alebo ho chcete čistiť vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Prístroj zapájajte len do zásuvky 220/230 V.

Fontánu nikdy neprevádzkujte bez vody. Skracuje to životnosť vodného čerpadla.

Vodné čerpadlo prevádzkujte len ak je úplne ponorené, aby ste zabezpečili dostatočné chladenie.

Údržba:
Udržanie čistoty vody:
Vodu vymieňajte minimálne raz týždenne a prístroj čistite podľa stupňa znečistenia vody.
Prístroj napĺňajte destilovanou vodou. Vodu musíte udržiavať čistú, aby nezačala byť lepkavá a aby ste predišli tvorbe mikroorganizmov.

Z času na čas vyberte filter a prepláchnite ho, aby ste odstránili prípadné znečistenie. Nepoužívajte vodu s teplotou nad 32 °C.

Veľkosť 18x13cm

Typ Interiérová fontána


Loading